WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ REUMATOLOGICZNY im. dr. Jadwigi Titz - Kosko

ul. Grunwaldzka 1-3
81-759 Sopot


telefon: 58 555 75 20
fax: 58 551 14 26

www: www.wzr.com.pl

Historia istnienia naszego Zespołu rozpoczyna się w listopadzie 1956 roku, kiedy to z inicjatywy dr Jadwigi Titz-Kosko w pobliżu pięknego secesyjnego Zakładu Balneologicznego powstał pierwszy oddział Szpitala Reumatologicznego. Zakład Balneologiczny wybudowany w 1903 roku pierwotnie służył jako zakład kąpielowo-leczniczy w uzdrowisku Sopot nazywanym również Perłą Bałtyku. Po wojnie znaczenie Zakładu Balneologicznego podupadło, gdyż odbywały się tam tylko kąpiele w podgrzewanej wodzie morskiej, kąpiele higieniczne i masaże.
Założycielka a potem jego pierwsza Dyrektorka dr Jadwiga Titz-Kosko podniosła konieczność utworzenia pierwszego szpitala Reumatologicznego na Pomorzu opartego na bazie istniejącego Zakładu Balneologicznego oraz innych budynków położonych w jego pobliżu. Wykorzystując przepiękne położenie nad brzegiem morza w pobliżu Mola z jednej strony, a otoczone wzgórzami morenowymi z drugiej, dążyła do przywrócenia Sopotowi charakteru uzdrowiskowego, którego bazą medyczną miał być właśnie Szpital Reumatologiczny z Zakładem Balneologicznym.
W tym celu sukcesywnie adaptowano przejmowane budynki na oddziały szpitalne. Pierwszy pawilon szpitalny powstał w byłym hotelu Nadmorskim, drugi w dawnym domu wczasowym KCPZPR. Oddział dla dzieci powstał nieco później w budynku po byłej szkole muzycznej. W tym samym czasie utworzona została Wojewódzka Przychodnia Reumatologiczna i Sanatorium Reumatologiczne dla dzieci. Szpital Reumatologiczny dysponował wówczas 170 łóżkami dla dorosłych i 60 łóżkami dla dzieci.
W lipcu 1973 roku nastąpiła zmiana organizacyjna służby zdrowia w Gdańsku i poszczególne jednostki organizacyjne zajmujące się leczeniem schorzeń reumatologicznych zostały połączone w jedną organizacje nazwaną Wojewódzkim Zespołem Reumatologicznym. Dla podkreślenia zasług i heroicznej pracy organizacyjnej przy tworzeniu Ośrodka Reumatologicznego, w czerwcu 1996 roku Wojewoda Gdański nadał Wojewódzkiemu Zespołowi Reumatologicznemu imię jego założycielki - dr Jadwigi Titz-Kosko.
W roku 1993 przy ul. 23 Marca 93 w Sopocie, wybudowano pawilon szpitalny na 28 łóżek, gdzie przeniesiono oddział dziecięcy. Natomiast w 1996r. wyremontowano znajdujący się w jego bliskiej lokalizacji, budynek byłego sanatorium dla dzieci, który obecnie służy jako Oddział Rehabilitacyjny dla dzieci.
Obecnie doskonale wyposażony Zakład udziela wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii i rehabilitacji. Hospitalizujemy pacjentów dorosłych na 3 Oddziałach Reumatologicznych oraz dzieci na Oddziale Reumatologicznym i Rehabilitacyjnym. Przychodnia Wielospecjalistyczna przyjmuje pacjentów w ramach poradni reumatologicznej dla dorosłych i dla dzieci oraz poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej. Zakład Rehabilitacji Leczniczej świadczy usługi medyczne w postaci zabiegów z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, balneoterapii oraz masażu leczniczego. Pacjenci mogą również korzystać z Kriokomory ogólnoustrojowej oraz basenu, gdzie w ciepłej solance czerpanej ze źródła Św. Wojciech odbywają się ćwiczenia rehabilitacyjne pod kierunkiem terapeuty. Wykonujemy również badania laboratoryjne, badania USG i RTG oraz densytometryczne.
Wszyscy pracownicy Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego otaczają pacjentów fachową opieką i stwarzają serdeczną atmosferę, tak bardzo potrzebną cierpiącym na choroby reumatyczne - przewlekłe i bardzo bolesne. Na dowód tego w październiku 2007 roku zostaliśmy uhonorowani przez naszych pacjentów nagrodą Najbardziej Przyjaznego Szpitala w województwie Pomorskim w Plebiscycie Przyjazny Szpital 2007. Tego samego roku otrzymaliśmy Certyfikat Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2000 w zakresie udzielania wysokospecjalistycznych i kompleksowych świadczeń zdrowotnych chorym na ostre i przewlekłe choroby reumatyczne z jednoczesnym leczeniem usprawniającym i rehabilitacyjnym.

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko dysponuje obecnie:

 -   104 łóżkami dla dorosłych i 61 łóżkami dla dzieci
 -   świetnie wyposażonym w sprzęt i aparature medyczną Zakładem Rehabilitacji Leczniczej,         mieszczącym       się w zabytkowym Zakładzie Balneologicznym
 -   Przychodnią wielospecjalistyczną
 -   Przychodnią uzdrowiskową
 -   Komorą krioterapeutyczną
 -   Basenem solankowym
 -   Pracownią Densytometrii

oddział sopot rehabilitacyjny przychodnia reumatologiczna sopot rehabilitacja dzieci sopot rehabilitacja sopot sanatorium rehabilitacyjne szpital sopot